feb 182013
 

Gossen

Lichtmeting is eigenlijk een belangrijk onderdeel van de fotografie. Overbelichte of onderbelichte foto’s zijn doorgaans teleurstellend nietwaar ? Meestal stelt men zich tevreden met de ingebouwde lichtmeter van het fototoestel die automatisch zijn werk doet. De ingebouwde lichtmeter is verbonden met het diafragma en de sluitertijd, zodat het fototoestel zich gaat instellen om een juiste belichting te bekomen. Meestal zal dit bevredigende resultaten opleveren. Het is wel belangrijk om te weten hoe deze ingebouwde lichtmeters werken om fouten te voorkomen. De formules en methodes van de ingebouwde lichtmeters verschillen nogal sterk, maar de basisprincipes zijn bij allen hetzelfde. Eén of meerdere sensoren meten op verschillende punten, over verschillende vlakken het binnenkomende licht. Aan de hand van deze gegevens wordt een gemiddelde gemaakt, dewelke ongeveer zou moeten volstaan om een goede foto te maken.

Een fototoestel kan echter niet weten of jij een beeld fotografeert met veel wit erin (vb sneeuwlandschap) of je een beeld fotografeert met veel zwart, vb een verlichte persoon in de nacht. Daarom heeft men als referentie 18%grijs genomen. Men gaat er dus van uit, wat je in je beeld hebt dat het gemiddelde van dat beeld ongeveer 18% licht reflecteert. wat in de meeste beelden ongeveer wel ergens juist is. Gaan we nu een sneeuwlandschap fotograferen, dan krijgt de lichtmeter teveel licht binnen en denkt dat er teveel licht is, er is niet teveel licht maar het sneeuwlandschap reflecteert gewoon veel meer dan 18% grijs! Het gevolg hiervan is dat bij automatische instellingen de een foto met veel wit erin zal onderbelicht worden. De omgekeerde redenering voor zwart kan ook gemaakt worden.
Om deze fouten te voorkomen kan men 2 dingen doen:

Men gaat de fouten zelf trachten te compenseren door een foto met veel wit erin, na het meten met de ingebouwde lichtmeter, het diafragma iets open te draaien of de sluitertijd iets te verlengen. (omgekeerde redenering bij zwart…)

Men kan ook een 18% grijskaart kopen en met de ingebouwde lichtmeter het licht hierop meten, de waarden vasthouden en toepassen op de te maken foto. Het is dan gewoon belangrijk dat je de grijskaart gaat vasthouden op de plaats waar je gaat fotograferen en dat je loodrecht op de grijskaart gaat meten.

De ingebouwde lichtmeters behoren tot de groep van gereflecteerde-licht-meters, we gaan dus het gereflecteerde licht meten, wat natuurlijk sterk afhankelijk is van de reflectie-factor van ons onderwerp. Met behulp van een losse invallend-licht meter hebben we al heel wat minder problemen, hiermee meten we het aanwezige licht en dit wordt nauwelijks beïnvloed door de reflectie van de voorwerpen die we gaan fotograferen. Aan te raden merken in lichtmeters zijn: sekonic, gossen en minolta.

Sorry, the comment form is closed at this time.